قبلی

شماره تماس کارکنان
شماره تماس اساتید
شماره تماس کارکنان

تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: 021/55235654/55235659

حوزه ریاست

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 
1 محمود کیاستی مدیر دفتر ریاست 423  
2 اسدا.. بابایی رئیس اداره دبیرخانه مرکزی 400  
3 پیام طریقی کارشناس جذب و امور هیأت علمی 509  
4 ابوالفضل گودرزی مدیریت حراست 411  
5 محمد احمدی رئیس اداره حفاظت فیزیکی 109  

معاونت ارتباطات و امور بین الملل

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
7 دکتر مهدی صالحی معاونت ارتباطات و امور بین الملل 418  
8 دکتر مهتاب  رضیئی رئیس اداره روابط عمومی 430  
9 مسلم روشنکار رئیس اداره تشریفات 424  
10 مصطفی متانت کارشناس مسئول جذب دانشجو 524  
11 مهسا شالچی کارشناس روابط عمومی 530  

معاونت پژوهشی و فناوری

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
12 دکتر محمدعلی قمی معاونت پژوهش و فناوری 417  
13 دکتر محسن گلپایگانی مدیر امور پژوهشی 425  
14 دکتر محمد حسین  کیانی رئیس اداره خدمات پژوهشی 525  
 15 میثم روشنکار رئیس اداره انفورماتیک  431  
16 سید محمد مهدی جعفری کارشناس مسئول پژوهش 532  
17 الهام میرزایی کارشناس مسئول پژوهش 200  
18 سجاد قربانی گنجه کارشناس پژوهش 432  

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
19

دکتر

سید عابدین بزرگی

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی 516  
20 یاسر نصری رئیس اداره خدمات آموزشی 103  
21 رضا عشقی رئیس اداره امتحانات 432  

معاونت اداری و مالی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
 22 محمد علی قدرت آبادی معاونت اداری و مالی  414  
 23 علی فروغی رئیس اداره منابع انسانی  429  
 24 حسن محرابی سرپرست امور مالی و بودجه  413  
 25 مصطفی کاویانی کارشناس امورمالی  513  
 26 قاسم سوهانی کارشناس پشتیبانی  428  
 27 ایمان حسین زاده کارشناس اداری  529  
 28 امید بهرامپوری کارپرداز  528  
 29 ایمان تیراژه کارشناس نقلیه  107  

معاونت فرهنگی و دانشجویی

ردیف
نام و نام خانوادگی سمت تلفن داخلی
 
 30 دکتر سید محمدرضا لواسانی مشاور امور فرهنگی دانشجویان  510  
 31

محمد منتج

مشاور امور تربیتی دانشجویان  410  
32
روح الله یادگاری کارشناس فرهنگی 427
 
 33 الهه حمیدی کارشناس فرهنگی  415  
 34 امیر تعالی نژاد رئیس اداره خدمات دانشجویی  106  
 35 رحیم عابدینی کارشناس دانشجویی  105  

شماره تماس اساتید

تلفن‌های گویا ساختمان مرکزی دانشگاه: 021/55235654/55235659

اساتید

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن داخلی

 
1 دکتر محمد رضا ابوئی مهریزی مدیر گروه تاریخ اسلام 406  
2 دکتر محمد رضا زارع خورمیزی هیأت علمی گروه تاریخ اسلام 406  
3 دکتر مهدی محمدی هیأت علمی گروه تاریخ اسلام 406  
4 دکتر محمد غفاری فرد مدیر گروه علوم اقتصادی 404  
5 دکتر امید رستمی غازانی مدیر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی 109  
7 دکتر سلمان عمرانی هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی 418  
8 دکتر جلال درخشه مدیر گروه روابط بین الملل 403  
9 دکتر علی بغیری هیأت علمی گروه روابط بین الملل 503  
10 دکتر اسفندیار صفری مدیرگروه حقوق خصوصی 434  
11 دکتر محمد امامی پور هیأت علمی حقوق خصوصی 434  
12 دکتر ابوالفضل تاجیک مدیر گروه ادیان و عرفان 436  
13 دکتر عادل مقدادیان هیأت علمی ادیان و عرفان 436  
14 دکتر محمد محسن حسن پور مدیر گروه علوم ارتباطات اجتماعی 438  
 15 دکتر اسدالله مصطفوی مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی 405  
16 دکتر مسلم نادعلی زاده گروه زبان و ادبیات فارسی 437  
17 دکتر میثم حنیفی گروه زبان و ادبیات فارسی 437  
18 دکتر علیرضا حبیبی مدیرگروه مدیریت  بازرگانی    
19

دکتر محمود فیروزیان

هیأت علمی گروه مدیریت بازرگانی