قبلی
اعضاء هیأت علمی گروه علوم ارتباطات اجتماعی
اهداف راه اندازی رشته علوم ارتباطات اجتماعی
تربیت کارشناسان در زمینه ارتباطات اجتماعی، برای ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها و خدمات خبرگزاری‌ها، مطبوعات ، رادیو و تلویزیون و سایر مؤسسات
کمک به کاربرد بیشتر ارتباطات در سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
معرفی رشته علوم ارتباطات اجتماعی

رشته علوم ارتباطات اجتماعی به منظور سر و سامان دادن به ابعاد مختلف ارتباطات جوامع و مظاهر وجودی آن به خدمت بشر درآمده تا وسایل ارتباطی و اطلاع‌رسانی گسترده و پیچیده مانند رادیو، تلویزیون، مطبوعات و بسیاری دیگر از مظاهر علم و فناوری را در خدمت اطلاع‌رسانی و ارتباط بین انسان‌ها قرار دهد. 

هدف از رشته علوم ارتباطات اجتماعی تربیت افرادیست که پس از فارغ‌التحصیلی قادر باشند در مراکزی مثل روزنامه‌ها، رادیو و تلویزیون ، ادارات روابط عمومی سازمان‌های دولتی و غیر دولتی و مراکز مشابه به عنوان کارشناس ارتباطات انجام وظیفه کنند .همچنین فارغ‌التحصیلان این رشته باید توانایی نقد ، تحلیل و تحقیق در حوزه ارتباطات بطور کلی و ارتباطات جمعی بطور اخص را دارا باشند.